Belépés

Belépés a fiókba

Felhasználó név *
Jelszó *
Emlékezz rám

Technikai segítség:

+36-20/268-07-79
Névtelen 2.png

EPH kialakítása

MSZHD 60364-5-54:2007

EPH kialakítása

A szabványt idézve: EPH- hálózatot kell kialakítani minden olyan épületben, amelyben védővezetős érintésvédelmet alkalmaznak, és az épületben a helyhez kötött villamos szerkezetek testével egyidejűleg érinthető, kiterjedt fémszerkezet is van. Valamennyi villamos berendezés részére ki kell alakítani egy központi földelő kapcsot, illetve földelő sínt, amelybe bonthatóan be kell kötni a következő vezetőket: a földelővezetőket, a védővezetőket, az EPH- gerincvezetőket, az üzemi földelések földelő vezetőit (ha ilyenek vannak és az összekötést előírás nem tiltja).

Megjegyzések:

  •      A központi földelő kapocs vagy földelő sín épületenként vagy elosztónként is kialakítható.
  •      A központi földelő kapocs vagy földelő sín és az egyes földelők közötti, valamint a több földelő sínt összekötő vezetők földelővezetőnek, a központi földelő kapcsot, illetve földelő sínt a testekkel összekötő vezetők védővezetőnek minősülnek. Ennek megfelelően kell alkalmazni rájuk a földelő-, illetve a védővezetőkre vonatkozó előírásokat.

Ahol EPH- hálózatot kell kiépíteni, központi EPH- csomópontot is szükséges kialakítani. (Ez lehet a központi földelő kapocs, illetve sín is.)

Az EPH- hálózatba be kell kötni a következőket.

A védővezető gerincvezetékét (az MSZ 447 szerinti felszálló fővezeték védővezetője), nullázás (TN- rendszer) esetén ez az összekötés elkészíthető a hálózat nulla vezetőjének a nullázó vezető leágaztatása előtti szakaszán (PEN-vezető) is.

Minden olyan földelés csatlakozó- vagy gyűjtőkapcsát, amelynek összekötése a rá vonatkozó szabványban vagy gyári utasításban nincs kifejezetten tiltva.

Be kell kötni továbbá minden olyan fémszerkezetet (gépet,épületszerkezetet stb.), amely az alábbi feltételek valamelyikét kielégíti:

- függőleges kiterjedése az adott helyen lévő épületrész egy teljes szintmagasságánál nagyobb, vagy

- vízszintes kiterjedése 5 m-nél nagyobb, vagy

- az épületet elhagyó vagy ide csatlakozó fém csővezetékektől nincs - elhelyezéséből eredően vagy szándékos intézkedéssel - villamosan elszigetelve, vagy

- az előzőekben felsoroltaktól nincs - elhelyezéséből eredően vagy szándékos intézkedéssel - villamosan elszigetelve, vagy

- fémből készült fürdőkád vagy legalább 500 l űrtartalmú, helyhez kötött fémtartály.

Az EPH- hálózatba bekötésre kerülő más - önállóan nem számottevően földeltnek minősülő - házi fémhálózatokat és fémszerkezeteket EPH- leágazó vezetéken keresztül a EPH- gerincvezetékekhez kell csatlakoztatni. E leágazó vezetékek olyan szigetelt vagy csupasz villamos vezetékek, illetve más, olyan villamosan összefüggő, jól vezető fémszerkezetek legyenek, amelyeknek eltávolítása nem valószínű.

Az EPH hálózat vezetőinek keresztmetszetét a következők szerint kell megválasztani.

Az EPH- gerincvezető keresztmetszete ne legyen kisebb, mint a berendezésben alkalmazott legnagyobb védővezető keresztmetszetének a fele. Rézvezető esetén legalább 6 mm2 legyen, és nem kell 25 mm2-nél nagyobbra választani. Más anyagú EPH- vezető keresztmetszete olyan legyen, hogy vezetése legyen azonos az így megállapított rézvezetőével.

Az EPH- gerincvezetékek céljára vagy külön vezetékrendszert kell kiépíteni vagy erre a célra alkalmazható:

$1-       az érintésvédelmi védővezetőnek (nullázás esetén a PEN-vezetőnek is) elosztók közötti szakasza (pl. MSZ 447 szerinti fővezeték), amely tehát közvetlenül nem csatlakozik fogyasztó berendezés testére;

$1-       a teljesen fémből készült vízvezetéki nyomócső (tehát amelyben nincs - villamos vezetővel vagy fémszerkezettel fémesen átkötött - szigetelőcső-szakasz); feltéve, hogy közvetlenül vagy földelővezetőn keresztül össze van kötve a központi EPH- csomóponttal és keresztmetszete kielégíti a fent leírt méretbeli követelményeket.

Az EPH- hálózat leágazó és kiegészítő vezetékének keresztmetszete ne legyen kisebb, mint:

$1-        ha két testet köt össze, akkor ezek védővezetői közül a kisebbik keresztmetszete;

$1-        ha egy testet és egy fémszerkezetet köt össze, akkor a védővezető keresztmetszetének a fele; de mechanikailag védett elhelyezés esetén legalább 2,5 mm2, mechanikailag nem védett elhelyezés esetén 4 mm2 legyen. E vezeték céljára fel szabad használni a villamosan vezetői összekötést adó, más célú fémszerkezeteket is, ha eltávolításuk nem valószínű.

A központi EPH- csomóponthoz - földelővezetőn keresztül - közvetlenül kell bekötni a betonalap-földelést; az EPH céljára létesített mesterséges földeléseket; az önállóan is számottevően földelt házi fémhálózatokat; az épület villámhárító berendezésének legközelebbi földelését; az épület villamos berendezéseinek érintésvédelmére kiépített, közös védővezető-rendszer (ha van ilyen) egy pontját (nullázás esetén a betápláló vezeték PEN-vezetőjének vagy ilyen hiányában nullázó vezetőjének legközelebbi kötéspontját).

Erre az összekötésre csak olyan - csupasz vagy szigetelt - villamos vezetékanyagból készült vezetőt szabad alkalmazni, amely nincs közösen szerelve a fogyasztói vezetékhálózattal.

Megjegyzések:

    Alkalmazható erre a célra zöld/sárga színjelölésű külön szerelt laposvas vagy egy erű szigetelt vezeték.

    Nem alkalmazható csővezeték, vasszerkezet vagy a fogyasztói vezetékhálózat kábelkének, több erű vezetékének vagy védőcsőbe húzott vezetékeinek egyik ere, még abban az esetben sem, ha azt más célra nem használják.

Az EPH- csomópontot általában épületenként kell kialakítani. Nagyobb épületekben (pl. többszekciós lakóházakban, több áramszolgáltatói csatlakozási ponttal ellátott épületekben, több, egymástól eltérő célú berendezést magában foglaló épületekben –lakó házakban elhelyezett ipari vagy orvosi létesítmény, ipari épületben elhelyezett egészségügyi vagy kulturális létesítmény és hasonlók esetén - szabad az egyes, egymástól egyértelműen elválasztható részek számára külön-külön is egy-egy központi EPH- csomópontot létesíteni. Több olyan kis épület részére, amelyeknek közös az áramszolgáltatói csatlakozási pontja (pl. pavilonsor, hétvégi telep, sorházas elrendezésű családi házak), szabad áramszolgáltatói csatlakozási pontonként egyetlen közös, központi EPH- csomópontot is kialakítani.

A TN- rendszer (nullázás) esetén - az áram-védőkapcsolással védett testek kivételével - minden testet a tápláló rendszer földelt pontjához kell fémesen kötni. A nulla vezetőt (illetve a földelt fázisvezetőt) minden, ezt a nullázott hálózatot tápláló transzformátorállomáson és a hálózatra fémesen csatlakozó generátornál le kell földelni. Ügyelni kell arra, hogy a TN- rendszer védővezetőül használt üzemi vezetőjének potenciálja minél inkább azonos legyen a környező talaj potenciáljával. Ennek érdekében:

$1-       ahol a közelben olyan természetes földelés van, amely önállóan is számottevőnek minősül, azt az EPH- hálózaton keresztül össze kell kötni a nulla vezetővel, illetve a földelt fázisvezetővel;

$1-       ahol ilyen önállóan is számottevőnek minősülő természetes földelés nincs, minden épületbe való becsatlakozásnál létesíteni kell egy önállóan is számottevő földelést, s az épületbe csatlakozó hálózat közvetlenül földelt üzemi vezetőjét ennek felhasználásával kell földelni. Ez a földelés a fogyasztói vezetékhálózat része.

A rögzítetten szerelt vezetékekben védővezető céljára PEN-vezetőt (az üzemi áramokat is vezető nulla vezetőt) is szabad alkalmazni, ha teljesíti a következő feltételek mindegyikét: a földelt vezető a rendszer nulla vezetője, illetve a vezető anyaga réz vagy alumínium, névleges keresztmetszete legalább 10 mm2 , régi lakóépületek fogyasztásmérő előtti vezetékein - ezek felújításáig - legalább 6 mm2 ;

A csomópont kiépítése és a megfelelő tárgyak bekötése után családi házaknál további teendő nem marad. Mi a helyzet társasházaknál? Ahogy az előzőekben már taglaltuk az EPH- gerincvezetékek céljára felhasználható az érintésvédelmi védővezetőnek (nullázás esetén a PEN-vezetőnek is) elosztók közötti szakasza, vagy a teljesen fémből készült vízvezetéki nyomócső (tehát amelyben nincs - villamos vezetővel vagy fémszerkezettel fémesen átkötött - szigetelőcső-szakasz); feltéve, hogy közvetlenül vagy földelővezetőn keresztül össze van kötve a központi EPH- csomóponttal, és keresztmetszete kielégíti a fent leírt méretbeli követelményeket.

Önálló fali kazánnal rendelkező társasházi lakások esetében egy lehetséges kialakítás:

$1-       a lakáselosztó betáplálása 5×10 mm2 keresztmetszetű vezetővel történik;

$1-       ebben az esetben a 10 mm2 keresztmetszetű védővezető egyben EPH gerincvezető;

$1-       a fali kazán közvetlen közelében célszerű kialakítani a lakás EPH csomópontját (sínjét);

$1-       a fogyasztói elosztó PE sínjét az előbb említett EPH csomóponttal legalább 6 mm2 keresztmetszetű vezetővel kell összekötni;

$1-       az épületgépészeti csőhálózat EPH kötéseit nem kell - szemben a védővezetővel - egyesével T-elágazással elkészíteni, hanem felfűzhetően is kialakítható.

Több mint villanyszerelés

  • 1
  • 2
logo-footer

Nascon Kft.

1158 Budapest
Késmárk u. 7/b
tel.: +36-20/964-40-89
Email: iroda(kukac)nascon(pont)hu